Συνδεθείτε μαζί μας

Επικοινωνία

Ε.Σ.Χ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΘΝ. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΑΣ 3 ΤΕΡΜΑ Ν. ΚΡΗΝΗΣ
Τ.Κ. 55132
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310475501