Συνδεθείτε μαζί μας

Νεα

Οι υποψήφιοι στις εκλογές της ΕΣΧΘ

Την Τετάρτη, 8, Δεκεμβρίου, η Γενική Συνέλευση

Τα ονόματα των υποψηφίων για τις θέσεις του προέδρου, των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής, ανακοινώθηκαν ενόψει της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 18.00, στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία της ΕΣΧΘ, στο Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας (Το Σπίτι του Χάντμπολ).

Οι υποψήφιοι είναι οι εξής:

ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
1. Σαουλίδης Δημήτριος (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ
1. Ανδρεάδης Γεώργιος (ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
2. Κωστόπουλος Κωνσταντίνος (ΑΜΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 1989)
3. Μαναβής Κωνσταντίνος (ΜΓΣΚ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ)
4. Μουτσάρας Θεοδόσης (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ)
5. Ρουσάκη Ελενα (Α.Ε.Σ.Χ ΠΥΛΑΙΑΣ)
6. Σιούλης Ηρακλής (ΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ)
7. Τακίρης Αστέριος (ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
Οι πρώτοι 6 σε ψήφους εκλέγονται τακτικά μέλη Δ.Σ και οι υπόλοιποι αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Αμπατζίδης Ιωάννης ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ
2. Κουζέλης Δημήτριος ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
3. Λειβαδόπουλος Κωνσταντίνος ΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ
* Εκλέγονται τρεις (3)

Η προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ένωσης Σωματείων Χειροσφαίρισης Θεσσαλονίκης (ΕΣΧΘ), κατά τη συνεδρίασή του της 20ης Οκτωβρίου 2021, αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ένωσης και του ν.2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν οι αντιπρόσωποι των σωματείων – μελών της Ένωσης, την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 18.00, στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία της ΕΣΧΘ, στο Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας (Το Σπίτι του Χάντμπολ), τέρμα Ν. Κρήνης, Καλαμαριά.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.
2. Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ. για τα χρονικά διαστήματα από 1-1-2020 έως 31-12-2020 και από 1-1-2021 έως 30-11-2021 – Έγκριση αυτού – Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
3. Οικονομικός – Ταμειακός απολογισμός του Δ.Σ. για τα χρονικά διαστήματα από 1-1-2020 έως 31-12-2020 και Οικονομικός απολογισμός από 1-1-2021 έως 30-11-2021 – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα πιο πάνω διαστήματα – Έγκριση αυτών – Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
4. Τροποποίηση του Καταστατικού για εναρμόνισή του με διατάξεις του ν.4726/2020 και για να καταστεί αυτό αρτιότερο και λειτουργικότερο.
5. Εκλογή δυο (2) τακτικών και δυο (2) αναπληρωματικών μελών της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία, υπό την προεδρία του διοριζομένου δικαστικού αντιπροσώπου, θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες, για την εκλογή Προέδρου, μελών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή:
α. Προέδρου του Δ.Σ.
β. Οκτώ (8) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ.
γ. Τριών (3) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
* Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την 8η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 , στον ίδιο τόπο και χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
* Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΣΧΘ, η υποβολή από τα σωματεία – μέλη με δικαίωμα ψήφου των προτάσεων υποψηφιοτήτων για την εκλογή Προέδρου Δ.Σ., μελών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής, πρέπει να γίνει εγγράφως στην Ένωση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Γ.Σ., δηλαδή μέχρι τη 28η Νοεμβρίου 2021.
* Κάθε σωματείο με δικαίωμα ψήφου μπορεί να προτείνει την υποψηφιότητα ενός Προέδρου Δ.Σ., ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους Δ.Σ., την υποψηφιότητα ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Επισημαίνονται τα εξής:

* Ως αντιπρόσωποι (τακτικός – αναπληρωτής) ορίζονται μόνο τακτικά μέλη του Δ.Σ. του σωματείου που έχουν αποκτήσει, κατά το χρόνο του ορισμού τους, το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο σωματείο. Κάθε σωματείο-μέλος της Ε.Σ.Χ.Θ. εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος διαθέτει μία ψήφο και εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο.

* Μαζί με την πρόταση του σωματείου για υποψήφιο ως Πρόεδρο του Δ.Σ., ως μέλος του Δ.Σ. και ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να υποβάλλεται στην Ε.Σ.Χ.Θ. από το σωματείο και βεβαίωση ότι ο προτεινόμενος υποψήφιος είναι μέλος του με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, καθώς επίσης και στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας του προτεινομένου υποψηφίου.

* Οι προτεινόμενοι υποψήφιοι από τα σωματεία για Πρόεδροι του Δ.Σ., για μέλη του Δ.Σ. και για μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν πρέπει να εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε, που αφορούν κωλύματα και περιορισμούς εκλογής.

*Οι υποψήφιοι για 1) Πρόεδροι του Δ.Σ., 2) για μέλη του Δ.Σ. 3) για μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, πρέπει να βεβαιώσουν με δήλωση του ν.1599/1986 ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα που προβλέπονται στις πιο πάνω διατάξεις του ν.2725/1999 (για τους υπ. αριθμ. 1, 2 και 3).

Σημείωση
Υπάρχει υποχρέωση από το Νόμο, εκ μέρους όσων θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, για την τήρηση υγειονομικών μέτρων τα οποία είναι τα εξής:
– Επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή Επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου ή Επίδειξη αρνητικού rapid test 24 ωρών, στον υπεύθυνο Covid της Γενικής Συνέλευσης
– Χρήση υποχρεωτικής μάσκας σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Περισσότερα Νεα