Συνδεθείτε μαζί μας

Διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος: Δημήτρης Σαουλίδης
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Χασεκίδης
Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Ανδρεάδης
Ταμίας: Θεοδόσης Μουτσάρας
Ειδικός Γραμματέας: Μανώλης Ανδρεαδάκης
Μέλη: Ελένη Ρουσάκη, Απόστολος Πετρίδης, Κώστας Κωστόπουλος, Κώστας Μαναβής

Αναπληρωματικά μέλη: Κώστας Κουράκος, Ηρακλής Σιούλης, Δέσποινα Λυπηρίδου

Οι επιτροπές της ΕΣΧΘ
Πρόεδρος Επιτροπής Πρωταθλήματος: Μανώλης Ανδρεαδάκης
Πρόεδρος Επιτροπής Ενστάσεων: Δημήτρης Χασεκίδης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής: Θεοδόσης Μουτσάρας
Πρόεδρος Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων: Δημήτρης Σαουλίδης